قاب و شاسی شیائومی

قاب و شاسی شیائومی Xiaomi Redmi S2

600,000 تومان

قاب و شاسی شیائومی

قاب و شاسی شیائومی Xiaomi Redmi 6

585,000 تومان

قاب و شاسی شیائومی

قاب و شاسی شیائومی Xiaomi Redmi 6A

580,000 تومان

قاب و شاسی شیائومی

قاب و شاسی شیائومی Xiaomi Mi 6

575,000 تومان
563,000 تومان

قاب و شاسی شیائومی

قاب و شاسی شیائومی Xiaomi Mi Max 2

560,000 تومان
495,000 تومان
480,000 تومان
480,000 تومان

قاب و شاسی شیائومی

قاب و شاسی شیائومی Xiaomi Mi Max

450,000 تومان
435,000 تومان
360,000 تومان
320,000 تومان
310,000 تومان

قاب و شاسی شیائومی

قاب و شاسی شیائومی Xiaomi Redmi 8A

300,000 تومان
300,000 تومان
300,000 تومان

قاب و شاسی شیائومی

قاب و شاسی شیائومی Xiaomi Redmi 5

300,000 تومان